středa 19. dubna 2017

Handwriting tag | Tag nejen pro pisálky

Dnes vás čeká něco trochu neobvyklého. Stresové situace občas vedou k nečekaným nápadům, a tak jsem v neděli stvořila tento tag o psaní. Protože nevím jak vy, ale já píšu ráda. Na počítači, ručně, když musím i když nemusím. Psaní je mou součástí, písmo odráží mě samotnou. A věřím, že spousta lidí to vnímá podobně. Snad i proto vám představuji tento tag. A protože nemá český název, tento článek se pokusím sepsat napůl v češtině a napůl v angličtině. Tato neobvyklá forma článku se tu ještě neobjevila, ale věřím, že nikomu nebude vadit.


Today I have something a bit special for you. Stressful situations lead sometimes to unexpected ideas, and so on a Sunday evening I created this tag about handwriting. As for me I like writing no matter if it is on a computer, by my hand, when I have to or even when I do not have to. Writing is a part of me, handwriting reflects myself. And I believe many people feel it the same way. That is why I am introducing you this tag now. And because it does not have a Czech title, I am going to write this article both in Czech and in English. This unusual form of an article has never been there before, but I hope nobody will mind that. 


1. Dáš přednost dopisům, nebo emailům?
Do you prefer corresponding by letters or by emails?

Ačkoliv bych ráda napsala, že preferuji klasické dopisy, pravdou je, že emaily jsou pro mě mnohem pohodlnější. A mám-li být opravdu upřímná, už ani emaily nepíšu tak často jako dříve. Poslední dobou nejčastěji komunikuji skrze chaty, ať už se jedná o Facebook, Skype nebo Whatsapp. Nedávno jsem ale několik pohledů a dopisů odeslala a jejich psaní jsem si docela užila, protože mi to trochu připomnělo staré časy. Tedy staré - vraťme se čtyři pět let zpátky, do dob, kdy jsem se skrz psaní dopisů sbližovala s mnoha blogery. Dnes píšu dopisy v němčině svým dvěma "kamarádkám". 

Although I would like to write that I prefer classical letters, it is true that emails are much more comfortable for me. And to be really honest, I do not write emails as often as I used to. Lately I communicate mostly via chats like Facebook, Skype or Whatsapp. I have sent some postcards and letters recently and I have really enjoyed writing them because it reminded me of old times. Well, old - go back four or five years, to the times I was making friendships through letters with many bloggers. These days I write letters in German to my two penfriends. 

2. Učíš se raději z vlastních poznámek, nebo z učebnic?
Do you prefer learning from your own notes or from your textbooks?

Jednoznačně z vlastních poznámek. Když se něco chci naučit, musím si všechno vypsat na papír. I když už jsem si jednou poznámky udělala třeba ve škole, pokud mám před testem a chci se na něj naučit, poznámky si znovu přepíšu. Nebývá to často, to musím přiznat, ale tahle metoda mi docela spolehlivě funguje. Z učebnic se sice můžu učit, ale jednak se mi to nepamatuje tak dobře a jednak nemám učebnice (ano, nejsem správný student).

By all means  from my own notes. If I want to learn something, I have to write it all on paper, even though I made the notes already at school. If I am about to write a test and I want to prepare for it, I write my notes again. It does not happen so often, I must admit, but this method works quite reliably. I can learn from textbooks as well, but it is not so easy for me to remember the stuff and I don't actually have most of the textbooks I am supposed to have (that's right, I am not a good student at all).
Můj sešit na konverzaci v němčině. 

3. Jak si nejlépe zapamatuješ nové věci?
What is the best way for you to remember new things?

Nejlépe na mě zabírá čtení a psaní. Dvakrát napsat, třikrát přečíst a má krátkodobá paměť je schopna pojmout to. Násilně si něco cpát do dlouhodobé paměti neumím, občas se tam něco chytí, většinou však ne. Věci, které si opravdu dobře pamatuji, obvykle vychází z vlastních zážitků a zkušeností. Takže nakonec to staré čínské přísloví říká pravdu.

The best way for me to remember new things is by reading and writing them down. Write it twice and read it three times and my short-term memory is capable to hold it. I cannot put it into my long-term memory violently, but still something stays there from time to time. Mostly it is not so though. The things I remember really well usually come from my own experiences. So after all the old Chinese proverb seems to say the truth.

4. Používáš pero, nebo propisku?
Do you use a pen or a ballpoint?

Co mám zrovna po ruce, řekla bych. V penálu nosím pera i propisky, pro jistotu. Přednost však dávám perům, ať už takovým těm obyčejným, s nimiž jsme psali jako malí, nebo gumovacím perům, s nimiž je chybování mnohem jednodušší. Na propiskách mi vadí, že mám tendence zvětšovat své písmo. 

I use whatever I have at hand , I would say. I have both pens and ballpoints in my pencil case, just in case I´d need them. But I prefer using pens, either those casual ones we used to write with as kids or erasable ones, with which making mistakes is easier than ever. What I don't like about balpoints is that I tend to widen my handwriting. 

5. Jsi pravák, nebo levák?
Are you right-handed or left-handed?

Pravák. Ale chtěla bych se naučit psát i levou rukou.

Right-handed. But I would like to learn to write by my left hand as well.

Staré čínské přísloví...

6. Píšeš psace, nebo tiskace?
Do you write in block letters or cursive writing?

Můj styl je takový namíchaný. Často, když pospíchám, píšu tiskace, ale ona i má psací verze vypadá spíš jako tiskací. Neumím totiž spojovat písmenka, jako jsme se to učili v první třídě, a spoustu písmen píšu tiskace i v psací podobě. 

My writing is actually mixed. Mostly when I am in a hurry, I write in block letters, but both my cursive writing and writing in block letters look similar. I am not actually able to connect the letters as we were taught in the first year of our classes. I am used to write block letters even if I use cursive writing. 

7. Co bys nikdy nenapsal/a na papír?
What would you never write on a piece of paper?

Vlastně jsem toho na papír (nebo na internet) napsala už docela dost. Ve svých denících jsem použila spoustu sprostých slov, vypsala se částečně ze svého sexuálního života, přiznala se ke svým hříchům a prohřeškům. Přesto se mi ty věci napsané černé na bílém protiví a co se týče sexu, pořád o tom nejsem schopna upřímně psát, aniž bych si nepřipadala divně. Mluvit o tom je samozřejmě ještě těžší. 

I have actually written many things on paper (or on the internet) so far. I have used a lot of vulgarisms, partly described my sexual life, admitted my sins and misconducts. Nevertheless, I dislike most of these things written black on white and if it comes to sex, I am still not able to write about it honestly without feeling weird. Talking about it is even harder of course. 

8. Ty a deníky, diáře a sešítky
You and diaries and notebooks

Jsem už odmalička ujetá na sešity, diáře, tvrdé desky i zdobené obálky. V současnosti mám k dispozici dva staré diáře a tři deníky. Bohužel deník, který jsem dostala k Vánocům v roce 2009 a který jsem celý popsala, mi někam zmizel. Číst ho dnes by mohlo být zábavné. Kromě diáře do školy si vedu nepravidelný deník, Fitness diář, sešit na Rok za 12 týdnů a spoustu plánovacích bločků a sešitů, kde schraňuji své nápady a postřehy.

I have been crazy about notebooks, diaries and calendars, hardbacks and decorated covers since I was a child. Currently I posses two old calendars and three diaries. Unfortunately, the diary I had got for Christmas 2009 and which I had completed, just vanished somewhere. It could be funny to read it now. Besides a school diary I have my own diary, which I do not write regularly, Fitness diary, a notebook for my "Year in 12 months" and many booklets and notebooks, where I keep my ideas and remarks.

9. Tvůj podpis
Your signature 

10. Tvůj rukopis
Your handwriting

PS: V případě, že byste se taky chtěli zapojit. / In case you would like to join as well.

8 komentářů:

 1. Tohle si raději přečtu česky, protože jsem ještě generace, která angličtinu neměla. A na starý kolena se jí učit už moc nechci :D.
  Co mě ale rozesmálo jsou slova psace a tiskace. To fakt existuje? Já slyšela jen psacím a tiskacím? :D

  OdpovědětVymazat
 2. Tenhle tag se povedl, ne? No, co se mě týče, tak jsem svou verzi už zveřejnila. Takže ti asi nebudu otázky zodpovídat tady. Píšeš podle mě hezky - tak normálně. Líbí se mi ta stránka z tvého diáře. Ráda nahlížím lidem do diářů. Občas přes rameno, třeba ve škole. Hrozně mě totiž zajímá, jak si kdo tyhle věci vede. O člověku to docela dost vypoví. (Ale tobě nikdy přes rameno do diáře koukat nebudu.)
  S psaním mám možná míň zábran než ty, ale dřív tomu tak nebylo, takže tě dost chápu. Tak nějak pro sebe bych napsala snad všechno... pokud jde o zveřejňování, samozřejmě je to jinak.
  Hezky jsi to přeložila. (Není to žádná sranda, co?)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne, překládání není žádná sranda. Ale vlastně mě to docela bavilo. :) :D
   Hele, mně bys do diáře klidně koukat mohla. Nic moc tam není. Co jsem jedla a dělala si píšu jinam, ve svém obyčejném diáři mám spíš písemky, schůzky, co musím napsat a podobně. :)

   Vymazat
 3. Pěknej tag, ze kterého se dá leccos vyčíst. A písmo máš pěkné. Dokonce pěkně píšeš i levou rukou, to bych asi vážně nedala. Dopisy jsme kdysi psali úplně běžně, protože jiná forma nebyla - a pamatuji si, čím častěji jsme si psali, tím víc bylo o čem psát. Jak se prodlužovala doba, najednou věci ztrácely význam a dopisy se zkracovaly. Ale co bylo pěkné, tak jsme si do dopisů kreslili i obázky, čtyřlístky, růžičky a tak... :-) Dopisy byly docela kreativní. Ale dnes je opravdu rychlejší email a ještě rychlejší chat - reakce prakticky okamžitá.
  K učení a pamatování se mi vybavilo, jak jsem si kdysi psala taháky. Rafinovaně, účelně, aby písmo bylo malé a šlo přitom přečíst. A protože jsem taháky několikrát přepisovala, aby byly co nejefektivnější, zjistila jsem, že jsem si tak mnohé zapamatovala... :-) Takže asi podobná metoda, i když s jiným záměrem. :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No jasně, já a taháky jsme taky kapitola sama pro sebe. Nicméně se třeba používat vzorečky na fyziku na kalkulačce nezdráhám. :D

   Vymazat
 4. Když jsem tenhle tag četla poprvé, říkala jsem si, že to by pro mě nebylo... Teď o tom začínám uvažovat. Tak si ho možná vyplním a zahrabu do konceptů na "co kdyby" :)

  OdpovědětVymazat