Půlnoční slunce

by - června 10, 2014


Půlnoční slunce
slunce noční oblohy

oblohy poseté zářivými hvězdami
hvězdami vzdáleného vesmíru
vesmíru nekonečných přání
přání splynout s tmou
tmou jiskřiček pomíjivé naděje
naděje v rozzáření
rozzáření vlastní osobnosti
osobnosti ztemnělé noci
noci, v níž jsem přízrak půlnoční
půlnoční slunce.

Půlnoční slunce
slunce v duši
duši temných okamžiků
okamžiků navždy ve vzpomínkách
vzpomínkách na nejkrásnější dny
dny, kdy jsem byla člověkem
člověkem plným úsměvů
úsměvů v upřímných očích
očích vidících jen to krásné
krásné stránky svého života
života plného nenávisti
nenávisti ze strany nejbližších
nejbližších hvězd na nebi
nebi černém nočním inkoustem
inkoustem tmy
tmy záře mého duševního slunce
slunce, které hřálo přesvědčení
přesvědčení o mé půlnoci
půlnoci dokazující mi, že jsem dítě
dítě chvilky půlnoční
půlnoční slunce.

Napsáno kdysi v listopadových dnech, osvíceno v Zemi Nezemi, v koutku jedné z mých podob.

You May Also Like

0 komentářů