neděle 15. března 2015

Umíš plavat?

Inspirováno jedním moudrým příběhem, který mi kdysi kdosi vyprávěl...Agathias studoval celý svůj život, učil se od těch nejlepších filosofů a mudrců. Pocházel ze zámožné rodiny a o finance na studium nikdy neměl nouzi. Těšil se oblibě mezi děvčaty a často mu lidé jeho možnosti a osud záviděli. On sám se snažil být všestranným, vědě přikládal velký význam a opovrhoval lidmi, kteří se vědou a filozofií nezabývali. Ve všem svém filozofování zapomněl, že samotná myšlenka mu nic nedá a že nejdůležitější roli v životě hrají činy, ne slova.

Během studií se Agathiovi dostalo příležitosti vycestovat z Řecka a navštívit půdu egyptskou. Měl se spolu s váženými filozofy pokusit přijít na tajemství přírody kolem delty Nilu. Když se Agathiova výprava v odpoledních hodinách utábořila, ostatní mudrci v tábořišti ještě nebyli. Slunce zářilo do celého údolí a ještě dlouho mělo osvětlovat malebné prostředí, tak rozdílné od toho řeckého. Agathius se, pyšně a nadmíru spokojen s vlastními poznatky a názory, vydal na osamocenou procházku. Sám se rozhodl objevovat tajemné síly, které střeží příroda. Neušel dlouhý kus cesty, když stanul před hlubokým, do šíře se rozprostírajícím Nilem. Před řekou, která v poušti znamená život, ale jste-li moc blízko k jejímu silnému proudu, může vám pomoci na onen svět. Agathius však nechtěl měnit směr své cesty, a tak zamířil k převozníkovi, který opodál dřímal ve své loďce. 

"Chci, abys mě převezl přes řeku na druhý břeh," pronesl Agathius. Starý převozník přikývl a vyzval Agathia, aby se usadil a udělal si pohodlí. Poté začal rázně veslovat. Během cesty hleděl jakoby nepřítomně do vody. Agathius na něco takového nebyl zvyklý a ticho, s nímž mu dával převozník najevo svůj nezájem, ho přivádělo k šílenství. Aby zabránil v dalším mlčení, položil náhle převozníkovi otázku.

"Jsi znalý ve filozofii?" ptal se ho. Starý převozník zavrtěl hlavou. "Tak to jsi ztratil čtvrtinu svého života. Převozník pozvedl hlavu a zahleděl se do Agathiových očí. Ten mu pohled opětoval.

"Odráží se v tobě stáří. Tvé oči jistě viděly mnohé věci, tvé tělo jistě poznalo mnohá utrpení. Znáš historii lidského světa?" 

"Ne, pane," zakroutil převozník opět hlavou. Pamatoval mnohé a byl ve skutečnosti velmi moudrý, nic to však neměnilo na jeho přesvědčení, že v historii jako takové znalý není.

"To jsi tedy ztratil další čtvrtinu své existence," nechápavě konstatoval Agathius a zadíval se na oblohu. Slunce stále ještě vrhalo oslnivé světlo na jeho obličej. "A víš něco o astronomii, o hvězdách, planetách, vesmíru?" zeptal se do třetice. 

"Nevím, pane," odpověděl převozník. Agathius konstatoval, že převozníkovi v tom případě zbývá jen jedna čtvrtina života. Dál by byli bývali pluli mlčky, nebýt náhlého poryvu větru, který rozvibroval vodní hladinu. Vlny v mžiku převrhly loďku a nechali převozníka a učence na pospas osudu. Břeh od nich nebyl příliš vzdálený a převozník věděl, že je zde šance doplout na pevnou zem dříve, než je Nil pohltí. Mohutnými tempy proto začal plavat ke svému cíli. Vtom se jej na kotník chytl učenec a z plných plic křičel a volal o pomoc. Gravitace ho však bez milosti stahovala ke dnu, hladina se pod ním uzavírala a pohlcovala ho. 

"Umíš plavat?" zvolal převozník, snažíc se uchopit Agathia. Byl však příliš těžký.

"Ne!" křičel s ústy plnými vody Agathius a dál se topil. 

"Tak to přijdeš o celý svůj život," zašeptal převozník, pustil lem Agathiových šatů a rychle plaval ke břehu. 

4 komentáře:

 1. Výborná povídka. Připomněla mi jednu bajku (stejná myšlenka) a tvoje zpracování se mi líbí. Dobrý příběh o jedné namyšlenosti - být vzdělaný a být moudrý je jistě potřebné, ale také trocha skromnosti, prosím, poněvadž už kdosi prohlásil Vím, že nic nevím. V tvé povídce jedna praktická znalost byla prospěšnější než veškeré filozofie a nauky.
  Dobrá povídka s poučným koncem.
  (K tomu i vhodná fotografická ilustrace)

  OdpovědětVymazat
 2. Páni! Nádherný příběh, ze kterého plyne ponaučení :-). Opravdu hezké :-).

  OdpovědětVymazat
 3. Páni! Nádherný příběh, ze kterého plyne ponaučení :-). Opravdu hezké :-).

  OdpovědětVymazat
 4. Tenhle příběh je úchvatný! Četla jsem ho hned několikrát a pořád mě to baví. :)

  OdpovědětVymazat