středa 20. srpna 2014

Tajemství jógy

Ani nevím, kdy mě začala zajímat jóga. Možná mne podvědomě okouzlila před pár lety na hodině tělocviku, kdy se nás k ní tělocvikář snažil - neúspěšně - přimět pomocí několika cviků. Také blogerka Ophelie mě svou životní filozofií podobnou té jógínské zaujala. Korunu tomu nasadilo nakladatelství Metafora, když se ozvalo, že mají na skladě novou knížku právě o tomto sportu, životním stylu, filozofickém směru a pradávném učení. 


Některé věci fungují už odpradávna, jenom jsme na ně jaksi pozapomněli, nebo jsme je v současném materiálním a uchvátaném světě začali považovat za pohádky, na nimiž se můžeme jen pousmát. Dnes už se však naštěstí i lékaři, psychologové či vědci začínají přiklánět k názoru, že na tom něco bude a že konkrétně jóga, ten dávný systém takřka zázračné harmonizace ducha a těla, je prospěšný také dnešním lidem.

Komu je jasné vše, co zde bylo o podstatě pránajámy řečeno, pochopí, že je životně důležité, a to z hlediska východní i západní biologie a medicíny, aby ji cvičil každý, kdo chce být zdravý a plný síly. Celá věc je tak jednoduchá, že většina lidí ji nebere vážně a raději utrácí jmění za komplikované kůry a léky. Zdraví klepe na dveře, ale vy je neotevíráte. 
(Ze závěru kapitoly o pránajámě, tedy dýchání, str. 71)

Dokonalý soulad ducha a těla přináší dokonalé zdraví

V Evropě už bylo mnoho mylných pohledů na jógu. Je to výraz, jejž příležitostně používali lidé, které přitahovala východní mystika nebo se zabývali mysticismem a spiritismem. Jen málo z nich ale pochopilo skutečný význam jógy. 

Jóga sahá až ke starým mudrcům Indie; to oni ji prováděli. Je to metoda, s jejíž pomocí můžeme získat plnou kontrolu nad svou duší i tělem s vidinou toho, že se nám jednou podaří sjednotit je. Je to cesta k dosažení úplného osvobození. Aby člověk tohoto cíle dosáhl, musí rozvinout schopnost koncentrace na nejvyšší stupeň, což je možné pouze tehdy, ovládá-li zcela své myšlenky. Mistrovství v ovládání myšlenek dosáhne ale jenom ten, kdo má naprostou vládu i nad svým tělem. Dokonalé ovládání těla je tedy prvním krokem na této cestě. Abychom toho dosáhli, musíme svoje tělo vyvíjet a trénovat, a to lze jen řadou cvičení. Tuto řadu nazýváme hathajógou. 

Hathajóga je tedy metoda, kterou můžeme nabýt vlády nad vlastním tělem. A prvním krokem k tomu je správný dech. Potom následuje řada ásan (pozic těla), které mají zdokonalovat tělesné orgány a jejich funkce. Je to věda, a to úplná. Pomáhá přinejmenším ke zdravému tělu, které svým způsobem přispívá k dosažení zdravé duše. Nejsou v ní žádná skrytá tajemství: hathajógu může cvičit člověk z Východu i ze Západu, nehledě na sociální postavení, víru či náboženství. Jediný požadavek je, aby měl zdravé tělo, a k jeho splnění musí být ochotný podstoupit trochu námahy. Jóga je mystická snad jen tím, že ji v naší staré zemi odnepaměti cvičili, kromě jiných, také mystici. Ve svém praktickém využití je to ale věda, které je stejně tak moderní jako sport.

Co všechno v knize najdete

Nebudu vám tady dlouze bájit o józe, neboť si nemyslím, že jsem k tomu povolaná. Ostatně, obsah předchozích odstavců je víceméně převzat z knihy, já toho o józe zdaleka tolik nevím, i po přečtení knihy a prohlédnutí spousty webových stránek, jež jsem si po dočtení vyhledala. 

Kniha je napsána velmi poutavě a přestože je to spíše naučná literatura než knížka s vlastním příběhem, autor vás bude neustále udivovat jednoduchostí a prostotou celé věci, bude vám vyprávět své poznání jógy i příběhy obyčejných lidí, zabrousí i do odborných důkazů o zdraví přínosných cvičeních a v poslední třetině knihy poskytne všem takovým, jako jsem třeba já, kteří nemají možnost docházet na kurzy jógy nebo vyhledat vlastního učitele, popisy provedení, fotografie provedení, léčivé a psychické účinky jednotlivých ásan a v neposlední řadě taky rozpis každodenních cviků na dvacet jedna týdnů. 

Podrobně se v knize dozvíme, co to vlastně jóga, respektive hathajóga (pouze jedna z forem, nejčastější. Je určena pro začátečníky k tomu, aby se naučili ovládat vlastní tělo, teprve poté mohou provádět vyšší formy jógy), je. Autor objasní také duševní příčiny nemocí, pěkně vyčte lidstvu, že neumí dýchat a poskytne nám několik tipů, jak se naučit správnému dýchání. Jako sport pro naučení se správnému nasávání vzduchu, v němž je obsažena životní energie prána (odtud pránajáma, neboli dechová cvičení), nám doporučí pravidelné plavání a řekne nám, proč právě tento sport pomáhá správnému dýchání. Pohoršeně nás zasvětí do civilizovaného apetitu dnešních lidí a poví nám něco o sedmi čakrách (to jediné pro mne asi bylo nudné povídání..)

V druhé části knihy se autor, jak už jsem zmínila, zaměřil na praktickou hathajógu. Kapitoly, jejichž názvy odpovídají skutečnému obsahu, se nazývají Budovací síla sebeuvědomění, Léčivé síla pra-ásan, Pránajáma a ásany, Pránajáma, Ásany, Zázrak zpomaleného tělesného cvičení, Nic bez duše!, Několik rad pro žáky jógy a Tabulka praktických cvičení. Já sama jsem se zatím do praktického cvičení nepustila, trénuji dýchání. Ale víte co? Ono to opravdu funguje! Dám vám jeden z příkladů: Šla jsem běhat, tři kilometry, zase do lesa. Člověk jako já, jehož fyzička zvládá s přehledem akorát schody do třetího patra ve škole, musí zhruba každých pět minut trochu zpomalit a nasát do sebe energii pro další krátký výkon. Vždycky, když jsem běhala předtím, při takové pauzičce jsem funěla, vdechovala vzduch vším možným a ještě hodnou chvíli nebyla v přívalu trhavého lapání po dechu schopna souvisle mluvit. Nyní jsem vyzkoušela (hej, to zní jako začátek reklamy na teleshopu :D) jeden ze způsobů dýchání, o kterých jsem právě četla v knížce. Vlastně to spočívá v tom, že při nádechu vykulíte břicho, aby se vám do těla dostalo co nejvíc vzduchu (a prány, věříte-li tomu, já ano) a při výdechu naopak břicho zatáhnete, abyste použitý vzduch vytlačili z těla. Přitom musíte dýchat pouze nosem, pusu nechte zavřenou. A hle - ono to opravdu fungovalo, mnohem rychleji se mi tep vrátil do normálu. Pokud tedy jako já potřebujete občas nějaký menší důkaz o pravdivosti informací, v případě cvičení jógy můžete vyzkoušet právě tohle, nebo i další tipy, o kterých se autor zmiňuje.

Blahodárné účinky plného jógického dechu jsou nedocenitelné. Plný jógický dech by tedy neměl být něčím, co provozujeme jen v určitém čase, ale měl by se stát naším stálým způsobem dýchání. Nemá žádné nežádoucí účinky, jen přednosti, proto se hodí jak pro zdravého, tak pro nemocného člověka. Pokud si na něj zvykneme, dosáhneme dokonalého sebeovládání a získáme pevný vnitřní klid, ze kterého nás nic nevyvede. 
(Úryvek z léčivých účinků plného jógického dechu, str. 125)


"Když si představíme skutečnost, představa se stane skutečností,"

říká Elizabeth Haichová, slavná spoluautorka této knihy. Přestože mi to ze začátku znělo neuvěřitelně, je to pravda. Podle mnoha příkladů uvedených v knize dokázaná pravda. A není nic lehčího, než se o její pravdivosti stejně jako já přesvědčit.

Na pravdě je úžasné to, že je prostě pravdou, a proto se nemění. A právě z toho důvodu je kniha největší západní mystičky a indického jógína stále tak aktuální, přínosná a zajímavá jako před pětašedesáti lety, v době svého prvního vydání. Až na drobné dobové glosy mohla být klidně sepsána včera, a nebyla by proto méně "moderní".

Když jsem začínala tuto recenzi psát, chtěla jsem vám předat mnohem víc z moudrosti a prostosti knihy Sport a jóga, ale není to tak jednoduché. Pokud jsem vás navnadila, pak jsem svou recenzí splnila účel a vy si jistě knihu nějakým způsobem opatříte a přečtete si ji. Pokud ne, pak jsem zřejmě při recenzování nesplnila svou úlohu, protože v knize vina být rozhodně nemůže. 

Ještě než to dneska utnu, ráda bych zde položila otázku. Že mi na ni někdo odpoví je podle čtenosti a komentovanosti mých předchozích recenzí nepravděpodobné, ale zeptat se musím. Chtěli byste, abych o józe čas od času napsala? Myslím o mém životě s jógou, protože jak jsem zmínila, ráda bych se do ní ponořila a začala ji cvičit. Samozřejmě nejen kvůli zdraví a zhubnutí, ale také kvůli její duchovní síle. Představa, že bych konečně mohla být jednou vyrovnaná, mi dodává motivaci nevzdávat to a trpělivě se, pro začátek, učit dýchat. Za vaše odpovědi, připomínky, nápady nebo odkazy vám budu vděčná. :) (Jo a taky jsem nezmínila, že v budoucnu plánuji soutěž. Možná se mezi výhrami objeví právě i tento kousek. :))

Mé hodnocení:

95 %Elizabeth Haichová, Selvarajan Yesudian: Sport a jóga

Z německého originálu Sport und Joga přeložil Jan Menděl. Vydalo nakladatelství Metafora roku 2014, 215 stran.

Za možnost dozvědět se tolik nového o józe prostřednictvím knihy děkuji nakladatelství Metafora!

O autorech

Elizabeth Haichová se narodila roku 1897 v Budapešti, odkud po skončení druhé světové války emigrovala do Švýcarska. Tam spolu s jogínským mistrem Selvarajanem Yesudianem založila nejstarší evropskou školu jednoho z nejstarších umění - jógy. Je autorkou a spoluautorkou několika knih, v nichž se zaměřuje na mystiku, reinkarnaci, stupně duchovního vývoje člověka nebo na jógu v běžném životě. Autorka zemřela v úctyhodném věku roku 1994.

Selvarajan Yesudian, narozený roku 1916, přišel roku 1936 do Evropy, aby se zde věnoval studiu medicíny a lépe poznal země s křesťanskými kořeny. Právě v té době se seznámil s mystičkou Elizabeth Haichovou, s níž pak začali provozovat lekce jógy a učit lidi tomuto v Evropě téměř neznámému umění a filozofii. Během druhé světové války podporoval své žáky i přátele a stal se zářným příkladem skutečné životní odvahy. Posléze ale musel spolu i Elizabeth z Maďarska uprchnout. Cesta je zavedla do Curychu, kde se nakonec usadili a založili zřejmě nejlepší školu hathajógy a radžajógy v západní Evropě. Zemřel roku 1998.

12 komentářů:

 1. Na knížky o józe jsem koukala mnohokrát, ale nikdy mě žádná nezaujala natolik, abych si ji koupila. Jógu miluju, dokonale si při ní odpočinu a naberu sílu a energii, ale číst by mě o ní asi moc nebavilo :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No vidíš, a mě víc bavilo o tom číst než to cvičit. :D

   Vymazat
 2. jOGA je moc zajímavá. Chodila jsem nějaký čas na "bikram yogu" - byla to vždycky hodina a půl v šíleným vedru, během cvičení jsem myslela, že umřu (podcenila jsem to, vypadá to tak jednodušše), ale potom, jsem najednou byla plná energie. A časem to bylo lepší a lepší. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, jóga stejně jako jiné duchovní "věci" je velice zajímavá... to bezpochyby, ale jsou to ve skutečnosti všechno "jenom" cvičení na stejných principech (ale "jen" s jiným názvem)

   Vymazat
 3. Dýchání, to je něco, co 90% lidí u nás neumí, tedy správné dýchání. Jinak jóga, řekla bych, je i životní styl. A určitě něco přináší, nejen protažení těla, ale i rovnováhu.
  Jestli se tím budeš sama zabývat a získáš nějaké zkušenosti, myslím, že bys mohla o tom napsat. Určitě by to byl zajímavý poznatek.

  OdpovědětVymazat
 4. Jóga mě vždycky lákala, ale nikdy jsem se k ní nějak nedostala. A s postupem času (a po pár pokusech) mi došlo, že to vlastně není nic pro mě. Na jógu prostě nejsem dost klidnej člověk. Jsem hyperaktivní beran, takže mě nebaví držet nějakou pozici a dejchat. Účinky jsou lákavý, ale... Ne. Vážně nejsem ten správnej typ. =D
  Ale pokud se na to ty vrhneš, určitě bych se za články nezlobila. Třeba mě ještě nalákáš... =D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já si právě že myslím, že jsem spíš na ty klidnější sporty. :)

   Vymazat
 5. Páni :-). Já už strašně moc dlouho chci zkusit jógu, ale pořád jsem nevěděla, jakou knížku o ní zvolit. A tahle vypadá vážně skvěle :-)

  OdpovědětVymazat
 6. Joga mě dlouho láká, ale nikdy jsem u ní nevydržela déle než jedno video, mám radši rychlejší pohyb. Přesto ale vím, že se do ní dá zamilovat a úplně jsem to cítila při čtení tvé recenze :)) takže se po knížce podívám, určitě by mi mohla pomoct :))

  OdpovědětVymazat
 7. Elizabeth Haichová je ok, jen si myslím, že jóga není o sportu, ani o soutěživosti, ani o cvičení, ale o způsobu života. Doporučuji buddhu Květoslava Minaříka, třeba jeho knížku "Jóga v životě současného člověka", snad někomu pomůže.

  OdpovědětVymazat