Školní

S vychladlým slunkem probouzení, 
do společnosti oblečená, 
z učebnice naučená 
a k školnímu dni vykročení. 

Ve staré židličce posezení, 
před sebou černou tabuli, 
poslouchám výklad plynulý, 
který vrstevníci neocení. 

Proč studium nemít rád? 
Lidé se na něj štítivě tváří... 
S hloupou myslí vyrůstat? 

Slyším opovržlivý smích, 
ale vždyť přece není hřích, 
že se těším do školy, na září.... 

Ano, je tomu tak. Kariol je jeden z té teměř nicotiny puberťáků, kteří mají rádi školu. Neříkám, že mám ráda psaní domácích úkolů nebo své spolužáky, ale jednoduše mě baví sedět a poslouchat... třeba dějepisářku, která umí hezky vyprávět. No jo, jsem hold trochu jiná... :) Mimochodem, kdo pozná, o jaký básnický útvar jsem se pokusila? :) 

Kariol

Komentáře

Oblíbené příspěvky